Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0015 17 00

Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088300151700
nájomca : FORESPO PETRŽALKA CITY a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Dátum podpísania : 20.03.2018
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 21.03.2018
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
 

 
 
 

Aktualizácia: 20.3.2018 | Počet zobrazení: 1320
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.