Dodatok č. 08 83 0588 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0588 13 00

Nájomca: Gabriela Rothová
Dátum uzatvorenia dodatku: 20.03.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 20.03.2018
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 20.3.2018 | Počet zobrazení: 679
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.