Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505461700

Stručný popis: uzatvorený dňa 13.03.2018 za účelom zmeny geometrického plánu a zmeny oprávnenej nehnuteľnosti v rámci stavby „Pri Kuchajde - Infraštruktúra“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21949/29 a 21949/39 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 14.03.2018
Názov prílohy s diakritikou: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505461700, príloha kópia geometrického plánu
Umiestnenie: Zmluvy o vecnom bremene
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
 

 
 
 

Aktualizácia: 14.3.2018 | Počet zobrazení: 547
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.