KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018/SMI

KÚPNA ZMLUVA č. 13/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN: parc. č. 674/46, parc. č. 674/49, parc, č. 674/50, parc. č. 674/56, parc. č. 674/145, parc. č. 674/146, parc. č. 674/208, parc. č. 674/209, parc. č. 674/210, parc. č. 674/213, parc. č. 674/242 - druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 24 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra „C“ KN parc. č. 674/43 na základe geometrického plánu č. 14/2, a parc. č. 1025/12 v k. ú. Rača.
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.3.2018 | Počet zobrazení: 1040
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.