KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018

KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018, ktorej predmetom je predaj nebytového priestoru č. 2 - 920 v suteréne bytového domu súp. č. 7770 na pozemku registra "C" parc. č. 2875/42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 874 m2, vchod: Karpatské nám. 10, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1571/491985 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 07.03.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.3.2018 | Počet zobrazení: 934
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.