Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801071800

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801071800, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu cez časť pozemku ako i úpravy na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/1 – zastavané plochy nádvoria vo výmere 9 893 m², v rozsahu stanovenom GP č. 95/2017, ktorému zodpovedá diel č. 1 vo výmere 31 m².

Uzatvorené dňa: 01.03.2018
Zverejnené dňa: 05.03.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.3.2018 | Počet zobrazení: 485
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.