Dohoda o umiestnení vodomernej šachty

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – vlastník nehnuteľnosti
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Lachova 18-20,
v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
dátum podpísania : 01.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 02.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.3.2018 | Počet zobrazení: 1747
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.