Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288810001700

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288810001700, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemky ako i úpravy na pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 4212/1 – ostatné plochy v k. ú. Vajnory, v rozsahu stanovenom GP č. 11/2017, vyhotoveného dňa 10.11.2017, úradne overeného dňa 5.12.2017 pod č. 2745/2017, ktorému zodpovedá diel č. 1 vo výmere 58 m².

Uzatvorené dňa: 15.02.2018
Zverejnené dňa: 23.02.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.2.2018 | Počet zobrazení: 508
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.