Znalecký posudok č, 1/2018 - Ing. Peter Kapusta

stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" KN - parc.č.23013/7 (LV č.2382) a parc.č.15140/15 (LV č.1), v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú.Nové Mesto, pre účely uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena.
 

 
 
 

Aktualizácia: 20.2.2018 | Počet zobrazení: 1019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.