Znalecký posudok č. 72/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku reg. ,,C,, KN, parc. č. 443/9 druh ostatné plochy výmery 8 m2, oddeleného podľa geometrického plánu č. 949/2014 od pozemku reg. ,,C,, parc. č. 443/1 výmery 3676 m2 v k.ú. Bratislava - Lamač, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, za účelom majetkovo - právneho vyporiadania.
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.2.2018 | Počet zobrazení: 1962
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.