Znalecký posudok č. 116/2017 - Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovytvorené pozemky KN „C“ parc. č. 3157/12, 3157/13, k.ú. Ružinov, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 1/2016, k.ú. Ružinov, ktorý bol vyhotovený SLEMI s.r.o., odčlenením od pozemku „KN C“ parc č.3157/7, k.ú. Ružinov pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.2.2018 | Počet zobrazení: 1993
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.