Znalecký posudok č. 118/2017 - Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: • novovytvorené pozemky pozemky parc. č. „KN C“ 2727/4, 2727/3, k.ú. Podunajské Biskupice, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 45/2017, • pozemok parc. č. „KN C“ 2800, k.ú. Podunajské Biskupice zapísaný na liste vlastníctva č. 1395, k.ú Podunajské Biskupice, pre účel vyhotovenia zámenných zmlúv
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.2.2018 | Počet zobrazení: 1886
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.