Znalecký posudok č. 31/2017 - Ing. arch. Milan Haviar

stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „E“ KN v k. ú. Vajnory parc. č. 4212/1 – ostatné plochy vo výmere 6753 m2, LV č. 5389, v rozsahu určenom podľa GP č. 10/2017 (diel č. 1), vo výmere 62 m2, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.2.2018 | Počet zobrazení: 2128
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.