Znalecký posudok č. 12/2017 - Ing. Miroslava Juritková

stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Karlova Ves, registra "C" parc.č. 492/2 - záhrada o výmere 31 m2, LV č. 4971 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.2.2018 | Počet zobrazení: 1959
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.