Znalecký posudok č. 71/2017 - Ing. Monika Nitková

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. ,,C,, KN v k.ú. Bratislava - Nové mesto, parc. č. 15132/37 druh ostatné plochy vo výmere 81 m2, parc. č. 15132/38 druh ostatné plochy vo výmere 124 m2, parc. č. 15132/27 druh ostatné plochy vo výmere 97 m2, podľa listu vlastníctva LV č. 1 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava.
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.2.2018 | Počet zobrazení: 1925
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.