Znalecký posudok č. 37/2017 - Ing. arch. Milan Haviar

stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na pozemkoch v k. ú. Záhorská Bystrica, KN C parc. č. 808/2 –ostatné plochy o výmere 136 m2 a parc. č. 808/8 – ostatné plochy o výmere 5 m2 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.2.2018 | Počet zobrazení: 1967
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.