Znalecký posudok č. 85/2017 - Ing. Jozef Fajnor

Predmetom znaleckého posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov registra C-KN parc.č.: 3737/20 a 3737/21, zapísaných na liste vlastníctva č. 10, katastrálne územie Staré Mesto a nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta, pri Sokolskej ulici, v mestskej časti Staré Mesto, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.2.2018 | Počet zobrazení: 1939
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.