Znalecký posudok č. 44/2017 - Ing. arch. Milan Haviar

Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva previsu stavby na pozemku v k. ú. Nivy, KN C parc. č. 9736/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 v rozsahu vyznačenom v GP č. 21/2017, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.2.2018 | Počet zobrazení: 1909
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.