Znalecký posudok č. 43/2017 - Ing. arch. Milan Haviar

Stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí na dobu neurčitú na pozemku v k. ú. Karlova Ves, KN-C parc. č. 463/14 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2 vytvoreného GP č. 11-05/2017 z pozemku KN-E parc. č. 3484, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
 

 
 
 

Aktualizácia: 16.2.2018 | Počet zobrazení: 1884
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.