Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502091600/0099

Stručný popis: Uzatvorený dňa 15.02.2018 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe „10 rodinných domov Bratislava - Čunovo“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1177, 1178, 1179, 1180, 1200/3, 2360, k. ú. Čunovo

Dátum uzatvorenia: 15.02.2018
Dátum zverejnenia: 15.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
 

 
 
 

Aktualizácia: 15.2.2018 | Počet zobrazení: 588
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.