Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500451800/0099

Stručný popis: uzatvorená dňa 12.02.2018 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie SO 50 VN prípojka a SO 53 NN distribučný rozvod k stavbe: „Polyfunkčný objekt Triangel, novostavba, Pribinova – Čulenova ul.“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21795/2 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 12.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.2.2018 | Počet zobrazení: 6406
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.