Kúpna zmluva č. 048810811700

Kúpna zmluva č. 048810811700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.2.2018 | Počet zobrazení: 654
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.