Dodatok č. 07 83 0254 09 01

Dodatok č. 07 83 0254 09 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00
Nájomca : Peter Kováčik, Karola Adlera 22, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0254 09 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00: 02.02.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 02.02.2018
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.2.2018 | Počet zobrazení: 601
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.