Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: MAGBO1700019
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 30.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018
Dodávateľ: FUXTON, s.r.o.
Ulica, číslo: Dvořákovo nábrežie 10
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 350833 513
DIČ: SK 2020225889
Dátum účinnosti: 01.02.2018
Dátum platnosti do: 31.01.2021
 

 
 
 

Aktualizácia: 31.1.2018 | Počet zobrazení: 1452
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.