Kúpna zmluva č. 04 88 10 73 17 00

Kúpna zmluva č. 04 88 10 73 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 1022/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m² v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 31.1.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.1.2018 | Počet zobrazení: 706
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.