Kúpna zmluva č. 04 88 10 72 17 00

Kúpna zmluva č. 04 88 10 72 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 3600/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m² v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 31.01.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.1.2018 | Počet zobrazení: 691
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.