Kúpna zmluva č. 048810791700

Kúpna zmluva č. 048810791700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.1.2018 | Počet zobrazení: 656
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.