Kúpna zmluva č. 413 0001 17

Kúpna zmluva č. 413 0001 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3935/186 - orná pôda vo výmere 483 m2 a parc. č. 3935/226 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 17.01.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.1.2018 | Počet zobrazení: 630
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.