Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto a
Číslo zmluvy: MAGBO1700026
Názov: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 22.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.1.2018
Dodávateľ: Vnútroblok o.z.
Ulica, číslo: Zochova 16
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 42269385
Dátum účinnosti: 16.1.2018
Dátum platnosti do: 16.1.2021
 

 
 
 

Aktualizácia: 15.1.2018 | Počet zobrazení: 1555
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.