Kúpna zmluva č. 412 000218

Kúpna zmluva č. 412 000218, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1428/90 – druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2 m2, ktorá vznikla odčlenením od pozemku registra „C“KN parc. č. 1428/30 podľa geometrického plánu č. 96/2017 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorené dňa 08.01.2018
Zverejnené dňa: 12.01.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.1.2018 | Počet zobrazení: 639
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.