Kúpna zmluva č. 412 000118

Kúpna zmluva č. 412 000118, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 360/26 – druh pozemku: ostatné plochy o výmere 9 m2, odčleneného od parcely registra "C" KN parc.č. 360/1 – ostatné plochy o výmere 2 235 m2 a pozemku registra „C“KN parc. č. 360/27 – druh pozemku: ostatné plochy o výmere 50 m2, odčleneného od parcely pred ZMVM č. 360/3 – ostatné plochy o výmere 617 m2 na základe geometrického plánu č. 88/2017 zo dňa 13.6.2017 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorené dňa: 08.01.2018
Zverejnené dňa: 12.01.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.1.2018 | Počet zobrazení: 662
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.