Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP 1700012/04 na stavbu

Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na opravu povrchu lávok pre peších – Zlaté piesky.
Číslo zmluvy: MAGSP 1700012/04
Predmet zmluvy: Po vykonaní obhliadky, vyplynula nevyhnutnosť rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce
Suma: 60.419,0.90 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č. 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
Súbor zhotoviteľov: HOCHTIEF s.r.o.
Ulica, číslo: Miletičova 23
Mesto: 821 09 Bratislava
IČO: 44 298 170
MBM-GROUP, a.s.
Ulica, číslo: Hviezdoslavovo nám. 213
Mesto: 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
Dátum účinnosti: (po dni zverejnenia)
 

 
 
 

Aktualizácia: 11.1.2018 | Počet zobrazení: 1979
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.