Kúpna zmluva č. 402 0030 17

Kúpna zmluva č. 402 0030 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 15476/28 - záhrady vo výmere 230 m² v spoluvlastníckom podiele 31/100 a parc. č. 15476/53 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 238 m² v spoluvlastníckom podiele 31/100 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 13.12.2017
Zverejnené dňa: 04.01.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.1.2018 | Počet zobrazení: 655
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.