Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501111600/0099

Dodatok uzatvorený dňa 02.01.2018 za účelom pristúpenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501111600/0099 v znení Dodatku č. 1

Dátum zverejnenia: 02.01.2018
 

 
 
 

Aktualizácia: 2.1.2018 | Počet zobrazení: 517
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.