Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02

Titulok: Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
Predmet zmluvy:
Dodatok v dôsledku potreby rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce na oprave zastávky MHD Drobného, Šípová, Bzovicka, Nákupná zóna Lúky, najmä rozšírenie opravy povrchu nástupišťa MHD a stabilizácia podkladových vrstiev zastávky MHD.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 19.12.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava a člen združenia MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO:Hochtief SK - 44298170
MBM - GROUP, a.s. - 36740519
Dátum účinnosti: 20.12.2017 (po dni zverejnenia)
Názov oddelenie:oddelenie správy komunikácií
Zodpovedná osoba: Ing. Zaťko
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.12.2017 | Počet zobrazení: 1714
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.