Kúpna zmluva č. 04 88 10 24 17 00

Kúpna zmluva č. 04 88 10 24 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 13655/228 – ostatné plochy vo výmere 99 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.12.2017 | Počet zobrazení: 635
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.