Zmluva o nájme pozemku č. 4524000567, ev. č. nájomcu: 08 00 09460 17 00

Zmluva o nájme pozemku č. 4524000567, ev. č. nájomcu: 08 00 09460 17 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9145/3 – ostatné plochy vo výmere 1073 m2, parc. č. 9145/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 m2 a parc. č. 9145/37 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 378 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1017 a nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 3110/17 – ostatné plochy vo výmere 678 m2, k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 14.12.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.12.2017 | Počet zobrazení: 893
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.