Kúpna zmluva č. 429/2017

Kúpna zmluva č. 429/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 4797/9 vo výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 13.12.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.12.2017 | Počet zobrazení: 714
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.