Kúpna zmluva č. 378/2017

Kúpna zmluva č. 378/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 2491/25 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 05.12.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.12.2017 | Počet zobrazení: 620
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.