DODATOK č. 1 K DOHODE O VZÁJOMNOM UROVNANÍ č. 248808601400 zo dňa 18. 11. 2014

Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnom urovnaní č. 248808601400 obsahom, ktorého je prevod pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 212 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 23/2012, zo dňa 22.05.2012 a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 8056/25 k. ú. Staré Mesto, pôsobiace „in personam“.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 11.12.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.12.2017 | Počet zobrazení: 2268
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.