Znalecký posudok č. 103/2017 - Ing.Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty: vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku „KN E“ parc č. 644/301, k.ú. Devín – „diel 1“, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 10/2017, k.ú. Devín, ktorý bol vyhotovený GEODET PLÁN, s.r.o. dňa 20.01.2017,pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.12.2017 | Počet zobrazení: 1982
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.