Znalecký posudok č. 72/2017 - Ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností: novovytvorený pozemok parcelné číslo 12006/4, na základe geometrického plánu č. 30150/2017‐ oddelením od pozemku parcelné číslo 12006/1, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto,
novovytvorený pozemok parcelné číslo 22005/18, na základe geometrického plánu č. 30150/2017‐ oddelením od pozemku parcelné číslo 12004, zapísaný na liste vlastníctva číslo 5660, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel zamýšľaného prevodu nehnuteľností.
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.12.2017 | Počet zobrazení: 1996
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.