Kúpna zmluva č. 380/2017

Kúpna zmluva č. 380/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3681/10 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 15.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.12.2017 | Počet zobrazení: 558
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.