Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00, ktorej predmetom je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorým hlavné mesto SR Bratislavy nadobudne vlastnícke právo k pozemku registra „C“ parc. č. 1115/169 – orná pôda vo výmere 77 m² v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 30.11.2017
Zverejnené dňa: 04.12.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.12.2017 | Počet zobrazení: 1335
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.