Zmluva o poskytnutí dotácie na úhradu časti nákladov na projekt výstava „ Edward Quinn: Môj priateľ Picasso“

Stručný popis:
Hlavné mesto SR Bratislava zo svojho rozpočtu poskytlo dotáciu vo výške 18 000 eur na úhradu časti nákladov na projekt výstava „ Edward Quinn: Môj priateľ Picasso.“
Dotácia bola schválená zmenou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 939/2017
Číslo zmluvy: MAGDG1700574
Dátum uzatvorenia: 01.12.2017
Dátum zverejnenia: 01.12.2017
Prijímateľ dotácie: DANUBIANA- Centrum moderného umenia, n.o.
Názov oddelenia: oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
Zodpovedná osoba: PhDr. Žofia Halmová
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.12.2017 | Počet zobrazení: 1764
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.