Zmluva o dielo MAGSP 1700023

Stručný popis: Predmetom zákazky je zhotovenie projektovej dokumentácie „Zberný dvor v MČ Bratislava – Dúbravka“, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2520/1 k. ú. Dúbravka s rozlohou cca 2 300 m2 na územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Dátum uzatvorenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Dodávateľ: Atelier ATRIO s.r.o.
Rezedová 25A, 821 01 Bratislava
IČO: 46 645 128
Dátum účinnosti: deň po dni zverejnenia na webovom sídle firmy
Dátum platnosti do: do 1.2.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
zodpovedný za magistrát: Ing. Magdaléna Krajčiová
 

 
 


 

Aktualizácia: 1.12.2017 | Počet zobrazení: 493
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.