Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

Stručný popis: uzatvorený dňa 29.11.2017, ktorým dochádza k vypusteniu stavebných objektov SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I., SO.IS.105.2 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II., SO.IS.105.3 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III., SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby, SO.IS.105.4 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV., SO.IS.105.5 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V, ktorých stavebníkom bude spol. Twin City, a.s..
Dátum zverejnenia: 30.11.2017
Názov prílohy s diakritikou: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 30.11.2017 | Počet zobrazení: 1945
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.