Znalecký posudok č. 73/2017 - FINDEX, s.r.o.

stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 273/7 – ostatné plochy o výmere 335 m2, zapísaná na LV č. 46 a parc. č. 273/5 – ostatné plochy o výmere 7 m2 podľa Geometrického plánu č. 153/2017, za účelom prevodu vlastníckeho práva
 

 
 
 

Aktualizácia: 29.11.2017 | Počet zobrazení: 1958
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2017

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.