Kúpna zmluva č. 4 02 0018 17

Kúpna zmluva č. 4 02 0018 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.11.2017 | Počet zobrazení: 530
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.