Dodatok č. 1 (int. číslo MAGSP1700022) k Zmluve o dielo: NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu

Stručný popis:
Dodatok zmluvy zabezpečuje rozšírenie stavebných prác o práce na odstránenie havarijného stavu narušených objektov horného hradu NKP hrad Devín, zistených koncom októbra 2017 (odstráni sa riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku, možnosť uvoľnenia kamenného deštruovaného muriva) predĺženie lehoty zhotovenia diela do 30.4.2018 a navýšenie ceny Diela. Cena za zhotovenie diela navýšená o sumu nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác na objektoch SO16 a SO17 na: cena (bez DPH) 149 900,76 €, cena celkom vrátane DPH 179 880,91 €
Predmet zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa"
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 43823734
Dátum uzatvorenia: 22.11. 2017
Dátum zverejnenia: 23.11.2017
Dátum účinnosti: 24.11.2017
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.11.2017 | Počet zobrazení: 1848
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.